Missie en visie van onze dagbesteding: 

Het gaat erom dat mensen ondersteund worden

in het optimaal mee kunnen doen in onze samenleving. 

Doel is een zinvolle daginvulling creëren, ongeacht achtergrond en/of problematiek. Of dit nu gaat om 1-op-1-begeleiding of werken in groepsverband. Iedereen die op zoek is naar een stoere dagbesteding is welkom. Wij geloven dat iedereen baat heeft bij een zinvolle dagbesteding. Een gevoel van belangrijk zijn, uitgedaagd worden, verantwoordelijkheidsgevoel en een bijdrage kunnen leveren die daadwerkelijk voldoening geeft.

Onze dagbesteding kijkt naar iemand zijn mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen. De kracht van onze dagbesteding ligt dan ook in het leveren van maatwerk. Wij zorgen ervoor dat de activiteiten van onze dagbesteding aansluiten op het persoonlijke ontwikkelingsniveau van de deelnemer, zodat iedere deelnemer succes kan ervaren. Door deze succes ervaring groeit dan weer de intrinsieke motivatie van onze deelnemers.

Wij geloven erin dat voor een ieder passend en zinvol werk is te vinden. Het gevoel van gelijkwaardigheid vinden wij van grote waarde in de persoonlijke begeleiding.

Daarom gaan wij met onze deelnemers om als collega’s, zodat wij naast onze deelnemers staan en niet erboven. Iedereen is gelijk en elke taak is even belangrijk.

Binnen onze dagbesteding willen wij een veilige omgeving bieden waarin iedereen kan deelnemen en zich mens kan voelen in plaats van cliënt. Bij ons heerst een cultuur waarbij er respect is voor elkaar en onszelf. Hierin is ruimte voor het maken van eigen keuzes en zelfstandigheid.

Onze dagbesteding is nog volop in opbouw. We zijn voortdurend op zoek naar interessante en passende bezigheden voor onze deelnemers.

Lees hier wat wij allemaal onder handen hebben.

Voor onze dagbesteding hebben wij een grote loods gevonden, die we momenteel aan het inrichten zijn. Hij is gelegen in Fijnaart, aan de Molenstraat 133.

Kijk hier voor een impressie van onze locatie.